Община Казанлък напомня за плащане на данъци и такси

В интернет страницата на Община Казанлък са публикувани Списъци на лица с публични задължения към Общината, неплатени в сроковете за доброволно плащане.

На www.kazanlak.bg, в раздел „Дирекции и отдели“, подраздел „Местни приходи“ → Длъжници публикуваме списъци, актуализирани към 25.01.2017 год., в които всички собственици на имоти и превозни средства могат да направят справка дали имат просрочени дължими данъци и такси.

http://kazanlak.bg/page-5794.html

За да може Общината да влага повече средства в инфраструктура и услуги за своите жители администрацията полага усилия за събиране на неизплатени задължения към общинския бюджет.

В тази връзка, приканваме данъкоплатците да заплатят дължимото или ако изпитват финансови затруднения да подпишат конкретни споразумения за разсрочване на плащанията.

За улеснение на хората от началото на месец февруари, т.г. налозите могат да бъдат заплащани и по кметства в населените места.

Пресцентър на община Казанлък

08.02.2017 г.

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.