Язовир “Копринка“ може да поеме предстоящия приток от снеготопене и валежи

Към 09,00ч. тази сутрин обемът на водоема е 32 016 000 куб.м., при пълен обем малко над 142 000 000 куб. м., язовирът е пълен на 23 на сто от цялостния си капацитет. Притокът от дъжда и снеготопенето е 3,560 куб.м. в секунда, при разход нула. Валежите за изминалото денонощие, измерени сутринта са 1 литър на кв.м.

Нивото на язовир "Копринка" е много ниско за сезона и съоръжението може да поеме значителни количества вода при предстоящата валежна обстановка, в съчетание с очакваните положителни температури.

Пресцентър на община Казанлък

07.02.2017 г.

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.