Задълженията към Общината вече могат да се заплащат директно по места

Дирекция „Местни приходи” в община Казанлък предостави във всички населени места информация по видовете данъци и такси, дължими по реда на ЗМДТ.

Във всичите 19 села и градове на територията на общината е изградена пряка връзка през интернет за обмен на данни за задълженията на жителите по местните данъци и такси. Така всеки може да получи актуална и подробна информация в кметството за дължимото към Дирекция „Местни приходи“ и по-лесно да направи плащане.

Директният обмен на информация повишава качеството и бързината на обслужване на жителите и на събираемостта по кметствата.

Пресцентър на община Казанлък 

02.02.2017 г.

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.