За контакти

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6 
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259

факс: 0431/98266 
mayor@kazanlak.bg 
Tел. указател | Дарителска сметка

 

Работно време 
Общинска администрация: 
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30 
тел. за сигнали: 0431/98357


Работно време 
Център и услуги за граждани: 
от 8.30 до 17.30

 

телефони деловодство:
Общо: 0431/98248
Технически услуги: 0431/98252

 

Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.