Прием на граждани

Извадка от Правилник за работата и взаимодействието
на структурните звена на общинска администрация във връзка с провеждане на

Приемния ден на кмета на община Казанлък

 

  1. Приемният ден на кмета на общината се провежда първия и последния петък на месеца от 14.00 ч.
  2. Приемът е с предварително записване, което се извършва в понеделник от 8.30 ч. в седмицата, в която ще се провежда приемния ден.
  3. При записването гражданите съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета, както и телефон за обратна връзка.
  4. При преценка от кмета на общината, че поставеният въпрос е от компетентността на зам.-кмет, гражданинът се насочва за среща със съответния заместник-кмет.
  5. Всички свободни работни места в общинска администрация се обявяват на сайта на общината  www.kazanlak.bg, поради което записване във връзка с назначаване на работа не се препоръчва.
  6. Не се допуска повторно записване на граждани по въпроси, на които вече са получили отговори.

 

 

Утвърдил,

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на община Казанлък

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.