ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ

Даниела Коева

Заместник-кмет

Инфраструктура, строителство и транспорт

тел: 0431 98 240

 

 

Михаил Михайлов

Заместник-кмет

Икономика, инвестиции и собственост

тел: 0431 98 2
 

Лилия Цонкова

Заместник-кмет

Проекти с външно финансиране и хуманитарни политики

тел: 0431 98 213

 

 Приемен ден за всички заместник-кметове - всяка сряда от 14:00 ч. до 16:00 ч.

 

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.