Художници

  Антон Антонов - живопис           Повече информация >>       Албена Венкова – приложно изкуство  Повече информация >>    

Сдружение на майсторите на художествени занаяти и приложни изкуства

  Сдружение на майсторите на художествени занаяти и приложни изкуства в Община Казанлък е създадено през 2005 година. В него членуват 43-ма майстори на традиционни занаяти, художници, иконописци, дизайнери, приложници и изящници работещи в района.

Съюз на българските художници

Съюзът на българските художници е българска организация, професионално сдружение на художници. СБХ е образуван през 1932 г. при обединяването на няколко дружества. Понастоящем в СБХ членуват 3000 художници и критици от всички творчески генерации. Председате

Браншово сдружение на фотографите


Асоциация за устойчив туризъм

АСУ - Казанлък е регистрирана през 2005 г. като "Сдружение за алтернативен туризъм" в община Казанлък. С решение 1588/30.05.07 г. на Окръжен съд гр. Ст. Загора сдружението е пререгистрирано в "Асоциация за устойчив туризъм - Казанлък", к

“Съюз на лютиерите в България”/ Регионално сдружение на майсторите лютиери

Адрес: Седалище: гр.Казанлък бул. Батенберг 38/ вх.А/ ап.11 Контакти: Румен Спиров     0887863174                 Радиана Едрева   0889981457 www.luthiersbg.com/bg  i
     
  • 1
  •  
гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.