Приемно време

Понеделник  13:00ч.- 17:00 ч.
Вторник 13:30ч. - 17:30 ч.
Сряда 11:30 ч. - 15:30 ч.
Четвъртък 10:00 ч.- 13:00 ч.
Петък 10:00 ч.-13:00 ч.

адрес : бул. "Александър Батенберг " 4, ет. 3
тел : 0431 98 340
e-mail : ombudsman_kazanlak@abv.bg

 

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.