ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ"

Бул. "Розова долина" N:6

E-mail: ct.kz@abv.bg; culture@municipality-kz.org

 

Ваня Пашова
Главен експерт "Култура и Туризъм"

Ул. "Розова долина" 6
0884100880

municipality@municipality-kz.org
ct.kz@abv.bg
culture@municipality-kz.org

Сия Атанасова
Старши експерт "Международни отношения"
Ул. "Розова долина" 6
0885774545

municipality@municipality-kz.org
ct.kz@abv.bg
Деница Иванчева
Стaрши експерт "Култура и Туризъм"
Културно-информационен център на ул. "Искра" 4
0884100879           

culture@municipality-kz.org
k.sabitia@abv.bg   
Нина Хинова
Старши експерт "Култура и Туризъм"
Ул. "Розова долина" 6
0884100882

culture.tourism.kz@abv.bg
Иванина Йолевска
Младши експерт "Култура и Туризъм"
Ул. "Розова долина" 6
0885771464
Андрей Атанасов
Озвучител
0898420974
Петя Минчева
Младши експерт "Счетоводство-култура"
0431/99547
0884100870
Недялка Цветкова
Старши експерт "Счетоводство-култура”
0431/99547
0885221125
Минка Иванова
Специалист „Счетоводство-култура”
0431/99547

 

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.