Устав


Младежки общински съвет

   Младежки общински съвет - Казанлък е неформална група от млади хора, обединени на доброволен принцип и свързани от желанието за развитие на младежта в община Казанлък. МОС функционира към общинската администрация, като представя и търси решение

Приложение I - Заявление за участие на кандидат за член на Младежки общински съвет - Казанлък


Презентация за новите правила и процедурата по избор на нов състав на Младежки общински съвет - Казанлък


     
  • 1
  •  
гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.