Годишни отчети и публикации

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА НА МАНДАТ 2015 – 2019

 Изтегли документа


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2011 – 2015 г.

  Виж тук


ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2011-2015 г.

  Изтегли документа


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ОТЧЕТА НА 07.09.2015 г.

  Изтегли документа


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА МАНДАТ 2011-2015 Г.

  Изтегли документа


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ОТЧЕТА НА 21.11.2014 г.

  Изтегли документа


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ВТОРАТА ГОДИНА НА МАНДАТ 2011 -2015 Г.

  Изтегли документа


ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ОТЧЕТА ОТ 21.11.2013 Г.

  Изтегли документа


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА НА МАНДАТ 2011-2015г.

  Изтегли документа


ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ОТЧЕТА ОТ 21.11.2012

  Изтегли документа


ОТЧЕТ НА КМЕТА ГАЛИНА СТОЯНОВА ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДНИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

  Изтегли документа


гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.