Културен календар- 2014


Културен календар - 2013

Културен календар на Община Казанлък за 2013г Приложение 17, прието с Решение № 494/08.02.2013 г.   Провеждане Наименование на събитието I. Офици

Протокол от проведено заседание на комисия за символиката на град Казанлък

Днес, 31.10.2012г. в зала 6 на Община Казанлък се събра комисия, определена със Заповед N: 261/ 15.02.2012г. на Кмета на Община Казанлък относно Наредба N:27 за символиката на Община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за п

Културен календар - 2012

ЯНУАРИ 06.01. Йордановден 08.01. 09.01. Отбелязване на 134 години от Освобождението на Казанлък от турско робство и боевете при Шипка и Шейново ФЕВРУАРИ
     
  • 1
  •  
гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.