гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Tел. указател | Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център и услуги за граждани:
от 8.30 до 17.30 телефони делеводство:
Общо: 0431/98248
Технически услуги: 0431/98252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.